Mam & Mini is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@mamenmini.nl
Mam & Mini
Grashoen 116
5658 EK Eindhoven
KVK 68085052

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mam & Mini verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mamenmini,nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mam & Mini verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is m.b.t je bestelling of indien er van een koerier gebruik gemaakt wordt om je bestelling te kunnen leveren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen bij je af te leveren
– Mam & Mini analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Mam & Mini volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Mam & Mini verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mam & Mini maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mam & Mini bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar voor het bewaren van persoonsgegevens. Wij hanteren hiervoor de belastingwetgeving die ons verplicht bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren. Wanneer klanten een transactie afgerond hebben gaan deze 7 jaar in. Accounts die al 2 jaar inactief zijn en niet reageren op herinneringen worden verwijderd. Bij het ontvangen van CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten worden alle documenten vernietigd bij een afwijzing na 4 weken, ook de e-mails waarin deze gegevens staan. Klanten die zich opgegeven hebben om e-mails te ontvangen kunnen dit ten alle tijde opzeggen. De surfgegevens worden 6 maanden bewaard en heeft als doel retargeting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mam & Mini verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mam & Mini blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens die hierbij uitgewisseld worden, zijn enkel bedoeld voor juist functioneren van onze site en het verwerken van de geplaatste orders. Daarnaast worden de gegevens nergens anders voor toegepast of gebruikt.
Hieronder vallen:
Mollie – betalingsprovider
Paypal – betalingprovider


DHL – Verzendpartner voor pakketten
DPD – Verzendpartner voor pakketten
PostNL – Verzendpartner voor pakketen


Google verzamelt gegevens op een website. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Wanneer wij een pakket verzenden maken wij gebruik van een vervoerder welke de gegevens gebruikt om het pakket te kunnen bezorgen. De verzenddiensten waar wij gebruik van maken zijn  DHL, DPD en PostNL. Wanneer een order geplaatst is en er niet gekozen wordt voor vooraf overmaken maken wij gebruik van Mollie. Zij slaan de verzamelde gegevens op op hun servers met een veilige SSL-verbinding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mam&Mini gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mam & Mini gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet op basis van woonplaats, geslacht, leeftijd, ip, devices en conversie ( een naam en adres worden niet weergegeven)
Bewaartermijn:2 jaar

Cookie: Google adwords
Functie: Het meten van aankoopgedrag naar aanleiding van het weergeven/klikken/kopen via google advertenties en google shopping.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook pixel
Functie: Het meten van je aankoopgedrag door advertenties via Facebook en Instagram, het re-targeten via advertenties op Facebook en Instagram op basis van eerder webshop bezoek, eerdere aankopen of aanverwante doelgroep/interesses. Tevens het re-targeten middels advertenties via aanverwante sites van berichten op Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mam & Mini en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mamenmini.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mam&Mini wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mam & Mini neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@mamenmini.nl– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– SSL. Wij versturen jouw gegevens via een uitgebreide beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.